Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Informacja w sprawie uniewa¿nienia wyboru oferty na us³ugê wykonania strony internetowej
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Informacja w sprawie uniewa¿nienia wyboru oferty na us³ugê wykonania strony internetowej
01/02/2016 14:22   Opublikowa: Administrator
Informujemy, i¿ zgodnie z czê¶ci± IX pkt 2 Zaproszenia do sk³adania ofert cenowych z dn. dnia 12.01.2016 r. Zamawiaj±cy rezygnuje z realizacji zadania w zakresie okre¶lonym w cze¶ci III zaproszenia bez wyboru którejkolwiek ze z³o¿onych ofert i podania przyczyny.

Powtórne zaproszenie do sk³adania ofert cenowych na us³ugê wykonania strony internetowej wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia w pó¼niejszym terminie.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski