Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Konsultacje spo³eczne LSR
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Konsultacje spo³eczne LSR
14/12/2015 15:37   Opublikowa: Administrator
Szanowni Pañstwo,

Przypominamy, ¿e w zak³adce "PROW 2014-2020" s± dostêpne projekty dokumentów zwi±zanych z przygotowywan± Lokaln± Strategi± Rozwoju.
Zachêcamy do lektury i zg³aszania uwag.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski