Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Zapraszamy na konsultacje LSR
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Zapraszamy na konsultacje LSR
20/11/2015 09:21   Opublikowa: Administrator
ZAPRASZAMY 
cz³onków LGD „Dolina Gie³czwi” mieszkañców, organizacje, instytucje z obszaru gmin: Piaski, Trawnik, Rybczewice, Me³giew i Milejów do udzia³u w spotkaniach konsultacyjnych dotycz±cych tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD na lata 2014
 -2020, w zakresie:
  • opracowania zasad oraz ustalenie kryteriów wyboru wniosków w ramach LSR na lata 2014-2020,
  • opracowania zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020,
  • przygotowania planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020.

HARMONOGRAM SPOTKAÑ:

Lp.

Termin spotkania

Miejsce spotkania

Temat spotkania

1

25 listopada 2015 r.

godz. 12.00 – 15.00

biuro LGD

ul. Lubelska 77a

21-050 Piaski

Przygotowanie planu komunikacji do LSR na lata 2014-2020

2

26 listopada 2015 r.

godz. 12.00 – 15.00

biuro LGD

ul. Lubelska 77a

21-050 Piaski

Opracowanie zasad oraz ustalenie kryteriów wyboru wniosków w ramach  LSR na lata 2014-2020

3

27 listopada 2015 r.

godz. 12.00 – 15.00

biuro LGD

ul. Lubelska 77a

21-050 Piaski

Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski