Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Walne Zebranie Cz³onków LGD
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Walne Zebranie Cz³onków LGD
17/11/2015 11:17   Opublikowa: Administrator
W dniu 16 listopada 2015 r. odby³o siê Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia LGD "Dolina Gie³czwi". Cz³onkowie podjêli decyzje dotycz±ce m.in. wyboru nowych w³adz Stowarzyszenia oraz zmian w statucie.


 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski