Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Aktualno¶ci > Baza projektów > Konwent So³tysów i podsumowanie wdra¿ania LSR na lata 2007-2013
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Konwent So³tysów i podsumowanie wdra¿ania LSR na lata 2007-2013
28/10/2015 09:19   Opublikowa: Administrator
16 pa¼dziernika 2015 r., na Konwencie So³tysów pow. ¶widnickiego, dyrektor biura LGD Urszula Pitucha przedstawi³a podsumowanie zrealizowanych projektów ze ¶rodków PROW 2007-2013.
Aby obejrzeæ materia³ zaprezentowany podczas konwentu - nale¿y klikn±æ w poni¿sze zdjêcie. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski