Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > ZAPYTANIA OFERTOWE
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
02.02.2016 r. Us³uga – wykonanie strony internetowej

 Zapytanie ofertowe 2
 Formularz oferty


12.01.2016 r. Us³uga – wykonanie strony internetowej


 Zapytanie ofertowe17.04.2014 r. 
Us³uga – zorganizowanie 7 wyjazdów na imprezy plenerowe


 Zapytanie ofertowe
 Formularz oferty20.05.2014 r.
Us³uga - opracowanie graficzne i druk kartek pocztowych
 
 Zapytanie ofertowe
 Formularz oferty


20.05.2014 r. Us³uga - opracowanie graficzne i druk map turystycznych

  Zapytanie ofertowe
 Formularz oferty

10.07.2014 r. Us³uga - wykonanie reklamowych toreb ekologicznych

  Zapytanie ofertowe
 Formularz oferty


20.01.2015 r. Us³uga - zorganizowanie imprezy w msc. Rybczewice w dn. 24.01.2015 r.

 Zapytanie ofertowe
 Formularz oferty


22.01.2015 r. Us³uga - zorganizowanie imprezy w msc. Biskupice w dn. 27.01.2015 r.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


09.03.2015 r. Us³uga - opr. graficzne i druk publikacji

Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy


10.03.2015 r. Us³uga - wykonanie materia³ów promocyjnych

Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy


10.03.2015 r. Us³uga - organizacja wydarzeñ promocyjnych


Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski