Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Dokumenty do pobrania
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Poni¿ej znajduj± siê dokumenty najistotniejsze w funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia. S± to m. in. Lokalna Strategia Rozwoju i Statut oraz wszelkie dokumenty o charakterze strategicznym. Deklaracje przyst±pienia do LGD: Dokumenty dotycz±ce realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013:
dokumenty
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski