Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Redakcja
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA

Serwis www redaguje i tworzy:

Urszula Pitucha

Wszelkie uwagi, sugestie, za¿alenia i skargi, propozycje i rady oraz niedzia³aj±ce linki i nieaktualne adresy prosimy zg³aszaæ do redakcji serwisu. Wasze opinie s± dla nas bardzo wa¿ne.
e-mail:   biuro@dolinagielczwi.org
              
tel.:  (081) 52 53 012

Przegladarki dokumentów

Na niniejszej stronie mog± znajdowaæ siê dokumenty, których uruchomienie wymaga posiadania zainstalowanego odpowiedniego programu na twardym dysku. Oto miejsca, sk±d mo¿na pobraæ programy obs³uguj±ce najpopularniejsze typy plików:

Programy s± darmowe i umieszczone na serwerach ich producentów. Mo¿na u¿ywaæ programów alternatywnych dla w/w.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski