Nasza lokalizacja
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Icon Strona gwna > Nabory wniosków > OG£OSZENIA KONKURSÓW, NABORÓW
Icon PROW 2014-2020
Icon PROW 2007-2013
Icon NABORY WNIOSKÓW
Icon DO POBRANIA
Icon ZAP. OFERTOWE
 
Icon WYSZUKIWARKA
Nabory wniosków w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, które bêd± mog³y sk³adaæ uprawnione podmioty z terenu objêtego dzia³aniem Lokalnej Grupy Dzia³ania (LGD) „Dolina Gie³czwi”, prowadzone bêd± w trybie zamkniêtym w terminach og³oszonych przez samorz±d województwa na wniosek LGD.
BulletI nabór 22.03-21.04.2010 r.
BulletII nabór 16.02-17.03.2011 r.
BulletIII nabór 01.09-30.09.2011 r.
BulletIV nabór 16.01-06.02.2012 r.
BulletIX nabór 25.08. - 09.09.2014
BulletV nabór 24.08-07.09.2012 r.
BulletVI nabór 15.05 - 31.05.2013
BulletVII nabór 09.12 - 23.12.2013 r.
BulletVIII nabór 09.04 - 22.04.2014 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich Europa inwestujca w obszary wiejskie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania "Dolina Gieczwi" wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dolina Gieczwi © 2009-2015 | Polityka Serwisu| Redakcja| Kontakt
Projekt i wykonanie: Robert Sowikowski